Ký Quyết định số 457/QĐ-TTg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chính thức thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật KH&CN (sửa đổi), một trong những dự án luật quan trọng và có tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội.


Ban Chỉ đạo được đặt dưới sự phụ trách trực tiếp của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng ban Chỉ đạo, và Bộ trưởng Bộ KH&CN - Phó Trưởng ban. Tham gia Ban chỉ đạo còn có 14 thành viên, gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, hai Viện Hàn lâm khoa học, Hội Liên hiệp KHKT và hai UBND Hà Nội và TPHCM.

Bộ KH&CN là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Trong quyết định nêu rõ, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là tham mưu, giúp Thủ tướng chỉ đạo việc xây dựng dự án Luật KH&CN (sửa đổi) theo đúng tiến độ và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm một số công việc như: Chỉ đạo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hồ sơ dự án Luật KH&CN (sửa đổi); Chỉ đạo tiếp thu ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với dự án Luật KH&CN (sửa đổi); Chỉ đạo phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội trong quá trình xây dựng, thẩm tra và trình dự án Luật KH&CN (sửa đổi)…