Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (SIHUB) vừa ký kết hợp tác với các đối tác Hàn Quốc ở ba nội dung: khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thương mại hóa kết quả nghiên cứu; xây dựng bộ công cụ tìm kiếm, kết nối cung cầu tại Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác diễn ra sáng 23/4 tại TPHCM là kết quả cụ thể hóa chuyến làm việc tại Hàn Quốc của SIHUB (Saigon Innovation Hub) với Bộ Khởi nghiệp và Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Viện Tiến bộ công nghệ Hàn Quốc giữa tháng 4 vừa qua.

Các đối tác được SIHUB ký kết hợp tác triển khai bao gồm Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại nước ngoài, Công ty UIADE, và Trường Đại học AJOU.

Ông Huỳnh Kim Tước – Giám đốc SIHUB - cho biết, ba nội dung được ký kết gồm: hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; xây dựng bộ công cụ tìm kiếm, kết nối cung cầu tại Việt Nam.

SIHUB
SIHUB và đối tác Hàn Quốc ký kết hợp tác.

Cụ thể, trong hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, các startup Hàn Quốc hợp tác với các startup Việt Nam ở TPHCM cùng thực hiện các dự án của Hàn Quốc trong các lĩnh vực như thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm, thực phẩm,…

Trong hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu, các đối tác Hàn Quốc sẽ hợp tác, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đánh giá, phân tích thị trường,… để từ đó tìm ra phương án thương mại hóa kết quả nghiên cứu sao cho có hiệu quả.

Trong xây dựng bộ công cụ tìm kiếm, kết nối cung cầu công nghệ, các đối tác Hàn Quốc và Việt Nam sẽ cùng nhau phối hợp để đưa bộ công cụ này áp dụng tại Việt Nam theo yêu cầu và phù hợp với thực tiễn trong nước.

“Dự kiến trong tháng 5/2018, SIHUB sẽ đưa ra thị trường các sản phẩm tư vấn về thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và các công cụ tìm kiếm, kết nối cung cầu công nghệ cho Việt Nam” – ông Tước nói.