Viện Nghiên cứu đổi mới và phát triển bền vững (RIFISD) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính và trước mắt tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực: phát triển năng lượng tái tạo; nông nghiệp và phát triển nông thôn; môi trường và phát triển bền vững.

Ngày 12/9, tại TPHCM, Viện Nghiên cứu đổi mới và phát triển bền vững (RIFISD) đã chính thức ra mắt, do TS Phạm Ngọc Minh - nguyên Giám đốc Văn phòng Chương trình KH&CN cấp quốc gia phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ - làm Viện trưởng.

Viện được thành lập với ba nhiệm vụ chính: nghiên cứu khoa học, dịch vụ KH&CN, hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

V
RIFISD ra mắt và ký kết hợp tác với và ký kết hợp tác với một số đối tác trong, ngoài nước. Ảnh: NM

Việc nghiên cứu khoa học của Viện bao gồm thực hiện các đề tài, dự án, đề án, chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về dịch vụ KH&CN, Viện tham gia tư vấn, phản biện các chương trình, đề tài, đề án, dự án về các lĩnh vực trong chức năng của Viện, trong đó có tư vấn lập các dự án đầu tư, ứng dụng, chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo, môi trường và các giải pháp tiên tiến nhằm phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, triển lãm, sự kiện về xúc tiến hợp tác đầu tư, kết nối cung cầu công nghệ…

RIFISD hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính và trước mắt tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực: phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường và phát triển bền vững.

Hiện RIFISD có các đối tác trong và ngoài nước như Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC), Công ty TEQTO, Hiệp hội Công nghiệp Quang điện Hàn Quốc (KOPIA),…