Kể từ ngày 1/1/2020, Bộ Y tế sẽ chính thức áp dụng Cơ chế Một cửa đối với lĩnh vực kiểm tra thực phẩm nhập khẩu thuộc quản lý của Bộ này theo Quyết định số 5026/QĐ-BYT ngày 25/10/2019, sau một thời gian triển khai thí điểm.

Nhằm hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, khách hàng trong quá trình thực hiện khai báo và hỗ trợ giải đáp một số vướng mắc liên quan khi thao tác qua Cơ chế một cửa Quốc gia đối với các nhóm sản phẩm, hàng hóa đang được triển khai, áp dụng thuộc quản lý của Bộ Yế tế nói riêng và các Bộ, ngành khác nói chung, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) đã thành lập Tổ hỗ trợ, Tư vấn về khai báo qua Cơ chế Một cửa Quốc gia để hỗ trợ khách hàng.

Hỗ trợ kha
Hỗ trợ khách hàng khai báo qua cơ chế một cửa Quốc gia

Trong quá trình làm thủ tục khách hàng, doanh nghiệp có vướng mắc cần tư vấn, hỗ trợ thông tin liên quan đến quá trình khai báo, nộp, xử lý hồ sơ qua Cơ chế một cửa Quốc gia thuộc quản lý của các Bộ ngành trên, có thể liên hệ với Tổ hỗ trợ/Tư vấn/Giải đáp về kỹ thuật của QUATEST 3 để được giải đáp thắc mắc.

Tổ hỗ trợ/Tư vấn về khai báo qua Cơ chế Một cửa Quốc gia:

1. Ông Trần Vinh – Trưởng Bộ phận tiếp nhận đăng ký và trả kết quả, Phòng Quản trị Nghiệp vụ. Email: vinh.t@quatest3.com.vn; Điện thoại: 0906880639

2. Ông Hoàng Quân – Chuyên viên Phòng Quản trị Nghiệp vụ. Email: quan.h@quatest3.com.vn; Điện thoại: 0906646041

Thông tin chung về hoạt động đánh giá sự phù hợp (Kiểm tra – Giám định – Chứng nhận): Ông Thạch Hữu Nghĩa – Phụ trách Phòng Quản trị Nghiệp vụ. Email: qn@quatest3.com.vn ; Điện thoại: 0908100978