Đổi mới sáng tạo đem lại cơ hội để xây dựng, củng cố năng lực cạnh tranh, giải quyết những thách thức hiện tại và tương lai.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Ảnh: VIIE 2023.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Ảnh: VIIE 2023.

Bộ KH&CN vừa ban hành Văn bản số 1217/BKHCN-ƯDCN đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.

Các nội dung có thể triển khai gồm: tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới; lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới phù hợp với cơ quan, đơn vị; phổ biến sâu rộng về nội hàm, vai trò, vị trí của đổi mới sáng tạo trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo; xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo.

Thời gian tổ chức các hoạt động bắt đầu từ ngày 15-21/4; có thể phối hợp, kết nối với các hoạt động để hướng đến chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5.

Ngày 21/4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới - The World Creativity and Innovation Day - nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triến kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người.