Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa hoàn thành khảo sát năng lực tiếng Anh cho hơn 110 ngàn học sinh lớp 9 và 11 trong và ngoài công lập. Kết quả cho thấy hơn 70% chưa đạt trình độ tiếng Anh giao tiếp thông thường.

Theo đó, học sinh khối 9 được khảo sát trực tuyến năng lực tiếng Anh bằng đề thi PET. Đây là đề thi theo khung của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge. Chứng chỉ PET tương đương IELTS 3.5 – 4.0 và B1 (cấp độ thứ ba trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu - CEFR). Ở cấp độ này, người học có thể diễn đạt cơ bản về các vấn đề xã hội và văn hóa, đọc – hiểu tin tức và bài báo hằng ngày cũng như viết thư và email về các chủ đề quen thuộc.

Kết quả, ở kỹ năng nghe, hơn 75% học sinh lớp 9 đạt trình độ Pre A1 (chứng chỉ cấp đầu tiên của hệ thống Cambridge English Young Learners - YLE dành cho học sinh tiểu học, do Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge đánh giá và cấp bằng), hoặc A1 (cấp độ tiếng Anh đầu tiên trong Khung CEFR). Hơn 20% học sinh đạt trình độ A2 đến B1 và gần 5% đạt trình độ B2 (cấp độ Anh ngữ thứ 4 trong Khung CEFR). Ở kỹ năng đọc, hơn 75% học sinh đạt ở trình độ Pre A1 và A1. Dưới 25% học sinh có kỹ năng đọc đạt trình độ A2, B1 và không có học sinh nào đạt trình độ B2.

Kết quả khảo sát của học sinh khối 9 cũng có sự chênh nhau rõ rệt giữa khu vực, quận, huyện. Cụ thể, học sinh Quận 1 có kết quả kỹ năng đọc cao nhất với gần 50% học sinh đạt trình độ A1, hơn 35% học sinh đạt trình độ A2, và gần 15% học sinh đạt trình độ B1. Đồng thời, học sinh của Quận 1 cũng dẫn đầu về kỹ năng nghe.

Đối với học sinh lớp 11, khảo sát năng lực tiếng Anh bằng đề thi FCE. Đây là đề thi theo khung của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge. Chứng chỉ có giá trị tương đương với trình độ B2 trong Khung CEFF và tương đương với 6.0 - 7.0 IELTS.

Kết quả cho thấy, gần 80% học sinh lớp 11 đạt trình độ đọc A1, A2 và dưới 5% học sinh đạt trình độ đọc B2 và không có học sinh nào trình độ C1 (cấp độ Anh ngữ thứ 5 trong Khung CEFR, tương đương 7.0 - 8.0 IELTS). Về kỹ năng nghe, có hơn 70% học sinh lớp 11 đạt trình độ A1, A2, gần 20% học sinh đạt tiêu chuẩn B2 đến C1.

b
Một giờ học tiếng Anh của học sinh TPHCM. Ảnh: Internet

Khi chiếu theo thang đánh giá CEFR, hơn 70% học sinh lớp 11 tại TPHCM chỉ đạt trình độ nghe cấp độ A1 hoặc A2, tương đương với điểm IELTS từ 4.0 trở xuống. Trong khi đó, trình độ tiếng Anh để giao tiếp thông thường phải đạt B1 và tự tin phải là B2.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, việc khảo sát năng lực nhằm đánh giá kết quả, chất lượng giảng dạy, học tập của học sinh, giáo viên thành phố. Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp để phát huy điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu trong công tác dạy và học. Kết quả khảo sát không dùng để so sánh, xếp loại, đánh giá học sinh và giáo viên.

Việc khảo sát nhằm đánh giá theo chuẩn đầu ra đề án ngoại ngữ thực hiện theo quyết định 2080 ngày 22-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ (về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025).