ĐH Bách khoa Hà Nội vừa đạt chứng nhận kiểm định chu kỳ hai về kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục từ HCERES, Cộng hòa Pháp. Thời hạn kiểm định là năm năm, có giá trị đến ngày 10/4/2029.

Chứng nhận từ HCERES là sự công nhận của sự đáp ứng đầy đủ và chặt chẽ với các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế bao gồm: Quản lý chiến lược và điều hành; Chính sách về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đưa khoa học vào cuộc sống; Chính sách về giáo dục, người học và môi trường.

Việc được công nhận bởi một cơ quan uy tín như HCERES sẽ mở ra cơ hội cho ĐH Bách khoa Hà Nội thu hút sự quan tâm từ các đối tác quốc tế, tạo điều kiện cho việc thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, giảng dạy và trao đổi sinh viên.

Bên cạnh Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng, các khuyến nghị từ sáu lĩnh vực bao phủ toàn bộ các hoạt động của ĐH Bách khoa Hà Nội cùng các khuyến nghị cải tiến sẽ được xem xét kỹ lưỡng và lên kế hoạch thực hiện, đảm bảo trải nghiệm giáo dục tốt nhất cho người học, và góp phần thực hiện thành công “Đề án phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á” theo Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ.