Quy định mới góp phần tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp; đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Thái Hùng, Giám đốc QUATEST 3, cho biết, thời gian qua, QUATEST 3 thường xuyên nhận được các thắc mắc từ các doanh nghiệp liên quan đến công tác ghi nhãn hàng hóa, nội dung và hình thức trình bày của nhãn hàng hóa trên bao bì, kể cả đối với nhãn phụ cần thể hiện như thế nào trên sản phẩm hàng hóa khi nhập khẩu, lưu thông tại thị trường Việt Nam.

Để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc về ghi nhãn hàng hoá cho các doanh nghiệp, mới đây, QUATEST 3 đã chủ động phối hợp cùng SaigonCo.op tổ chức một hội thảo tập trung vào các vấn đề về nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Thông tư 05/2019/TT-BKHCN.

Một trong những điểm mới của Nghị định 43/2017/NĐ-CP là quy định cụ thể đối tượng được đưa ra ngoài danh sách có điều chỉnh, như: Hàng xuất khẩu không tiêu thụ nội địa, hàng trung chuyển, xăng dầu, khí (LPG, CNG, LNG) chất lỏng, xi măng rời không có bao bì thương phẩm đựng trong container, xi téc và hàng đã qua sử dụng. Tuy nhiên, quy định mới bổ sung điều chỉnh việc ghi nhãn đối với hàng hóa là quà biếu, tặng.

o
Ông Nguyễn Thái Hùng, Giám đốc QUATEST 3. Ảnh: Quatest3

Nghị định mới đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp như: Miễn ghi nhãn phụ đối với hàng hóa là linh kiện nhập khẩu trong dịch vụ sửa chữa, bảo hành, không nhằm mục đích mua bán; miễn ghi nhãn phụ đối với hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất nội bộ, không nhằm mục đích mua bán; hàng hóa xuất khẩu nhưng không xuất khẩu được quay trở lại lưu thông trong nước cho phép gắn nhãn phụ, không phải làm lại toàn bộ nhãn hàng hóa;…

Đồng thời, nghị định mới cũng có những quy định bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng, như hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

Doanh nghiệp trao đổi tại Hội thảo
Doanh nghiệp trao đổi tại Hội thảo Ảnh: Quatest3

Tại hội thảo, QUATEST3 còn giới thiệu năng lực kỹ thuật của mình trong hoạt động đánh giá sự phù hợp phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và doanh nghiệp, trong đó có phương thức đánh giá sự phù hợp theo lô hàng và đánh giá phục vụ công bố đối với thực phẩm cho doanh nghiệp theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.