Trong vòng ba ngày từ 7 đến 9/8/2023 tại TPHCM, Hội nghị quốc tế về phương pháp tính toán lần thứ 14 (ICCM2023) đã trở thành một diễn đàn trao đổi các ý tưởng về các lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến các phương pháp tính toán, mô hình và mô phỏng số cũng như những ứng dụng trong các ngành khoa học – kỹ thuật.

ICCM do GS. Guirong Liu - Đại học Cincinnati Hoa Kỳ sáng lập năm 2004. Ảnh: GS Guirong Liu phát biểu tại Hội nghị.

Hiện tại, nhiều lĩnh vực như vật lý, trí tuệ nhân tạo, cơ kỹ thuật, cơ sinh học, vật liệu, cơ học tính toán, cơ khí… đều sử dụng các phương pháp tính toán, mô phỏng. Do đó, việc trao đổi các ý tưởng ở ICCM2023 tạo cơ hội để các nhà khoa học có những cách tiếp cận liên ngành, đa ngành cùng giải quyết các vấn đề cùng quan tâm, đồng thời thúc đẩy nhiều cách thức hợp tác xuyên quốc gia.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Hội nghị thu hút gần 200 nhà khoa học từ nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Singapore, Tây Ban Nha… Tuy là quốc gia tổ chức nhưng Việt Nam cũng chỉ có một báo cáo của một nhà khoa học trong nước gửi tới. Điều đó cho thấy, các nhà khoa học Việt Nam cần có nhiều nỗ lực hơn để được xuất hiện tại những hội nghị đỉnh cao như ICCM2023

Với chất lượng chuyên môn cao, chỉ có 60% trong số 250 báo cáo khoa học gửi tới hội nghị vượt qua được vòng bình duyệt của ban tổ chức hội nghị và dự kiến khoảng 10% trong số đó có thể được đề xuất gửi đăng tại tạp chíInternational Journal of Computational Methods(IJCM).