Hội đồng Đánh giá Giáo dục Đại học (HERB) thuộc tổ chức IFT Hoa Kỳ (Institute of Food Technologists) vừa công nhận Chương trình đào tạo Công nghệ Thực phẩm của Trường ĐH Bách khoa TPHCM đáp ứng các tiêu chuẩn về giáo dục đại học với các tiêu chí đặc thù dành riêng cho các ngành liên quan đến Công nghệ Thực phẩm trong 5 năm (2020-2025).

Đây cũng là trường đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam hiện nay đạt chứng nhận này.

IFT là tổ chức học thuật về KH&CN thực phẩm có thẩm quyền, được các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp công nhận rộng rãi trong lĩnh vực KH&CN thực phẩm quốc tế. Các trường thành viên IFT là các trường đại học uy tín trên khắp thế giới, với hơn 70 trường ở Mỹ và trên thế giới như Đại học Cornell, UC Davis, Illinois, Wiscosin-Madison, Purdue, …

Sinh viên ngành công nghệ thực phẩm thực tập trong phòng thí nghiệm
Sinh viên ngành công nghệ thực phẩm thực tập trong phòng thí nghiệm. Ảnh: BK

Để nâng cao chất lượng đào tạo đại học đối với các ngành liên quan đến KH&CN thực phẩm, IFT đã thiết lập các tiêu chuẩn về nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành, qua nhiều năm các tiêu chuẩn này được cập nhật và phát triển đáng kể. Các tiêu chuẩn này được Hội đồng HERB của IFT thông qua, với các tiêu chí về chất lượng như quản trị nhà trường, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hợp tác doanh nghiệp...

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM sẽ tuân theo lộ trình đánh giá chất lượng liên tục hằng năm trong 5 năm 2020 - 2025 của IFT. Sinh viên theo học tại các trường được IFT phê duyệt sẽ có cơ hội nhận học bổng từ IFT. Ngoài ra, Chương trình được công nhận bởi IFT sẽ tạo lợi thế cạnh tranh nghề nghiệp cho sinh viên trên thị trường lao động chất lượng cao.