Ngày 12/12, Bộ KH&CN phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, và địa phương tổ chức Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất” nhằm thúc đẩy thực hiện kế hoạch cải thiện năng suất quốc gia của Chính phủ.

Các đại biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 - Ảnh: VGP
Các đại biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 - Ảnh: VGP

Phát biểu tại phiên toàn thể, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, trong thời gian qua, nhiều chính sách, chương trình, hoạt động nâng cao năng suất đã được triển khai ở các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp như: Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá giai đoạn 2021-2030 (theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ)...

PGS. TS Vũ Minh Khương - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, ĐH Quốc gia Singapore - đánh giá, thời gian qua, Việt Nam có tiến bộ đáng kể trong thúc đẩy tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, tốc độ tăng năng suất hiện còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng.

Ông cho rằng, Việt Nam cần có kế hoạch chiến lược cụ thể về các yếu tố tăng trưởng TFP (năng suất nhân tố tổng hợp), và đưa ra 5 khuyến nghị chính sách cho Việt Nam, đó là: Thúc đẩy tư duy năng suất; phát triển một chiến lược năng suất quốc gia mạnh mẽ thông qua các tiếp cận toàn diện, toàn quốc; thành lập các tổ chức chuyên trách chịu trách nhiệm xây dựng, điều phối, khuyến khích và giám sát các sáng kiến trên toàn quốc nhằm thúc đẩy tăng trưởng năng suất ở mọi cấp độ; khởi động nỗ lực nâng cao năng suất quốc gia để thu hút và huy động các nỗ lực trên toàn quốc nhằm tăng năng suất ở tất cả các cấp; tạo động lực và khuyến khích những bước đi mang tính chiến lược, đột phá để tăng năng suất.