Tại Hội nghị Điển hình tiên tiến của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giai đoạn 2015-2019 diễn ra tại Hà Nội mới đây, QUATEST 3 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN cho các đóng góp xuất sắc trong giai đoạn 2018 - 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc đánh giá cao những thành tích của các tập thể, cá nhân Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đạt được trong 5 năm qua. “Thành tích của Tổng cục đạt được có sức lan tỏa rất lớn, góp phần cổ vũ tinh thần hăng hái thi đua và nhiệt huyết trong thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó” - Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu tại hội nghị
Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh:QUATEST 3

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, việc làm tốt công tác thi đua, khen thưởng sẽ có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển bền vững của kinh tế – xã hội đất nước. Đồng thời, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng của Tổng cục thời gian vừa qua.

Ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục TC - ĐL - CL
Ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Ảnh:QUATEST 3

Ông Trần Văn Vinh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khẳng định, công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có vị trí, vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trương Thanh Sơn, Phó Giám đốc QUATEST 3 đại diện nhận Bằng khen của Bộ KH&CN
Ông Trương Thanh Sơn, Phó Giám đốc QUATEST 3, đại diện nhận Bằng khen của
Bộ KH&CN. Ảnh: QUATEST 3

Cũng tại Hội nghị này, QUATEST 3 vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ KH&CN, ghi nhận những đóng góp của QUATEST 3 trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.