Chọn nảy mầm giống lúa quý từ 7.000 giống ở Việt Nam