Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) vừa hoàn thành đánh giá và cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Trước đó, QUATEST3 cũng đã cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng và giấy chứng nhận phù hợp TCVN ISO 14001:2015 cho hệ thống quản lý môi trường của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Sê San 3A.

Việc áp dụng ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 đã giúp chất lượng dịch vụ, hình ảnh và uy tín của các công ty thủy điện ngày càng nâng cao, rủi ro được quản lý và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý về môi trường.

Với hơn 40 năm cung cấp các dịch vụ giám định, thử nghiệm và hiệu chuẩn thiết bị trong đó có các thiết bị của ngành điện lực nên QUATEST3 có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong kiểm tra, vận hành các thiết bị của ngành điện lực.

QUATEST 3 đã hoàn thành việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty Cổ phần Miền Nam tại các địa điểm của công ty gồm Văn phòng và chi nhánh, nhà máy, với phạm vi chứng nhận như sau: Quản lý vận hành nhà máy thủy điện, sản xuất và kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành nhà máy thủy điện; Sản xuất điện năng... Ngày 10/1/2023, QUATEST 3 đã cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015.

t
Ban Giám đốc Công ty cổ phần Điện miền Nam đón nhận Giấy Chứng nhận từ đại diện QUATEST 3. Ảnh: QT3

Tại buổi trao nhận Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng do giữa QUATEST 3 và Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam, ông Trịnh Phi Anh, Trưởng ban cải tiến ISO, chuyên gia cố vấn của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam chia sẻ, “Lâu nay anh, em cán bộ nhân viên của công ty mải miệt với công việc sản xuất mà quên đi những quy định và những thủ tục tuân thủ theo tiêu chuẩn. Khi chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của QUATEST 3 đến làm việc đã giúp chỉ ra cho công ty thấy những quy định cần phải làm, phải thay đổi để phù hợp với tình hình thực tại và sự phát triển bền vững của công ty. Thực tế, công ty đã có những quy định nhưng qua thời gian những quy định đó không còn phù hợp. Nhờ sự hướng dẫn của chuyên gia QUATEST 3, các quy định của công ty đã được làm mới, đơn giảm, giảm thủ tục đễ thực hiện, thay đổi phù hợp hơn với thực tế để công ty áp dụng thực hiện hiệu quả hơn. Quan điểm của ban Giám đốc công ty là đánh giá hệ thống để áp dụng thực tế, đem lại hiệu quả chứ không phải để đối phó...”

Ông Võ Văn Trải, Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam cho biết, “Công ty sẽ tiếp tục hợp tác với QUATEST 3 không chỉ trong lĩnh vực đánh giá hệ thống quản lý chất lượng mà sẽ hướng đến hợp tác với QUATEST 3 ở các lĩnh vực khác, mở rộng hơn, chuyên sâu hơn...”

Trước đó, QUATEST 3 cũng đã cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A. Sê San 3A đã được chứng nhận phù hợp với các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn ISO 14001:2015 trên cơ sở nền tảng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Công ty đang áp dụng.

b
Lãnh đạo Công ty đón nhận Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 Ảnh: QT3

Phạm vi chứng nhận mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là: Sản xuất và cung ứng điện năng, cung cấp dịch vụ sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ, điện cho các nhà máy và công trình điện; Hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện. Lãnh đạo Sê San 3A cam kết đảm bảo các nguồn lực, thực thi và thúc đẩy việc cải tiến liên tục, chính sách và mục tiêu chất lượng phù hợp với các mục tiêu chiến lược của Công ty.

Các doanh nghiệp thực hiện đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, có thể liên hệ với QUATEST 3 theo địa chỉ:

Phòng Quản trị Nghiệp vụ
ĐT: 028 382 942 74 - 1322
Email: qn@quates3.com.vn