Theo GS-TS Võ Tòng Xuân, khái niệm phân bón thông minh đang bị lạm dụng. Phân bón thông minh đúng nghĩa phải được hiểu là loại phân có thể hòa tan ra vào đúng thời điểm mà ta mong muốn

Trong nhiều trường hợp, các loại phân bón sử dụng công nghệ mới, hiện đại đang được gọi là phân bón thông minh. GS-TS Võ Tòng Xuân - một trong những chuyên gia hàng đầu về nông nghiệp của Việt Nam - chia sẻ: “Khái niệm phân bón thông minh đang bị lạm dụng. Phân bón thông minh đúng nghĩa phải được hiểu là loại phân có thể hòa tan ra vào đúng thời điểm mà ta mong muốn”.

Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam chưa có phân bón thông minh.

Đồng tình với ý kiến trên, GS-TS Nguyễn Quang Thạch - Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện Sinh học nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - cho rằng chúng ta cần trả lại tên đúng cho các loại phân bón hiện có: “Hiện một số loại phân bón nhả chậm, tan chậm cũng được gọi là thông minh. Theo tôi, phân bón thông minh phải hiểu là loại phân bón có khả năng đáp ứng kịp thời với nhu cầu dinh dưỡng của cây ở từng thời điểm, phản ứng kịp thời với điều kiện ngoại cảnh để điều chỉnh lượng dinh dưỡng cung cấp một cách tự động”.

Theo GS Thạch, nguyên tắc của “thông minh” là phải ứng xử rất kịp thời. Do đó, phân bón thông minh phải là loại phân mà khi cây cần chất gì, nó sẽ tự nhả ra chất đó với lượng phù hợp, chẳng hạn khi trong đất thừa nitơ thì phân không nhả nitơ nữa. Còn nếu như chỉ đơn giản là tan chậm, nhả chậm thì cần trả lại đúng tên cho nó.

Còn PGS- TS Đặng Văn Đông - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu rau quả - khẳng định: “Việt Nam chưa có phân bón thông minh. Việc dùng từ “phân bón thông minh” chỉ là cách quảng bá sản phẩm của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu phân mà thôi. Phân bón thông minh mà mọi người nói đến là phân bón đa chức năng, phân bón phức hợp hoặc phân bón phù hợp cho đối tượng cây”.