Khi thiếu vi lượng và phốtpho, rễ cây tiết ra axít yếu, các chất này được hòa tan cho cây dùng, khi cây không cần thì chúng nằm sẵn tại đấy.


Cây trồng cần được cung cấp tối thiếu 16 chất khoáng cần thiết. Với các chất Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, Bo, trước đây người ta bón dưới dạng muối và axít,về sau chuyển thành hợp chất hữu cơ - dùng EDTA kết hợp các vi lượng, cho hiệu quả cao hơn dạng muối hay kim loại. Tuy nhiên, cả hai dạng này đều tan ra môi trường và bị rửa trôi khi cây chưa cần.

Với vi lượng thông minh, người ta không dùng EDTA mà sử dụng axít phốtphoric kết hợp với vi lượng, chế ở nhiệt độ và áp suất cao để thành một phức hợp dạng polymer chứa cả vi lượng và phốtpho (P). Phức hợp này không tan trong nước, chỉ tan trong axít yếu.

Khi thiếu vi lượng và P, rễ cây tiết ra axít yếu, các chất này được hòa tan cho cây dùng, khi cây không cần thì chúng nằm sẵn tại đấy. Nhờ P được cung cấp đầy đủ, cây phát triển mạnh bộ rễ nên lấy được nhiều dinh dưỡng, chống chịu tốt với bệnh tật, thời tiết. Lượng phân sử dụng lại rất ít nên tiết kiệm đầu tư.