Các nhà khoa học mới phát hiện ra một dạng vật chất cơ bản mới: tinh thể lỏng lượng tử 3D. Dạng vật chất mới này có thể dẫn tới sự phát triển của công nghệ chip siêu nhỏ và máy tính lượng tử.

Các nhà vật lý thuộc Viện Vật chất và thông tin lượng tử, Mỹ đã phát hiện ra loại vật chất này, tuy nhiên họ tin rằng đây mới chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm”.

Thường các phân tử của tinh thể lỏng tiêu chuẩn có thể di chuyển tự do như chất lỏng, nhưng lại có khả năng định hướng giống như chất rắn. Ta có thể tạo ra tinh thể lỏng một cách nhân tạo, giống như trên màn hình điện tử, hoặc tìm được trong tự nhiên.

Trong khi phân tử của tinh thể lỏng lượng tử - được phát hiện vào năm 1999 - hoạt động giống như phân tử của tinh thể lỏng thông thường, nhưng các hạt điện tích lại có khả năng tự định hướng.

Ảnh minh họa.

Còn phân tử của tinh thể lỏng lượng tử 3D lại có tính chất từ trường hoàn toàn khác, phụ thuộc vào hướng chúng di chuyển. Có thể nói, khi cho dòng điện chạy qua loại vật liệu này, các phân tử sẽ chuyển hóa thành nam châm và thay đổi sức mạnh của từ tính hoặc hướng của từ tính

Từ loại vật liệu mới này, các nhà khoa học hi vọng họ có thể đạt được nhiều bước tiến mới trong việc thiết kế và chế tạo ra những con chip máy tính có tính năng ưu việt hơn. Ngoài ra, vật liệu mới còn được kỳ vọng sẽ giúp các nhà khoa học đạt được những thành công mới trên con đường chế tạo máy tính lượng tử, có tốc độ xử lý nhanh hơn hiện giờ gấp nhiều lần.

Việc chế tạo ra một máy tính lượng tử trước nay gặp rất nhiều khó khăn bởi chúng có thể nhanh chóng thay đổi tính chất hoặc bị phá hủy khi tương tác với môi trường xung quanh.