Theo Cục Năng lượng nguyên tử, tính đến năm 2016 Việt Nam có 32 cơ sở y học hạt nhân (chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn).


Theo Cục Năng lượng nguyên tử, tính đến năm 2016 Việt Nam có 32 cơ sở y học hạt nhân (chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn), đạt 65% mục tiêu đến năm 2015 của chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020.

Số máy xạ hình hiện có là 43, gồm 35 máy SPECT và SPECT/CT, 8 máy PET/CT, đạt tỷ lệ khoảng 0,47 máy/1 triệu dân.

Số cơ sở xạ trị hiện là 25, phần lớn ở các thành phố lớn, với 53 máy xạ trị (trên 30 máy đặt tại Hà Nội và TPHCM), đạt tỷ lệ 0,6 máy/1 triệu dân.

Cả nước có 174 máy chụp cắt lớp vi tính, 51 máy chụp cộng hưởng từ và 21 máy chụp mạch máu, trên 500 máy X-quang cao tần.

(Số liệu năm 2013, được công bố năm 2016)Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới