Tiếp tục với thí nghiệm về bong bóng không nổ, lần này Khoa học vui sẽ giới thiệu tới các bạn một thí nghiệm cũng hết sức thú vị: Hơ bóng đã bơm căng trên lửa nhưng không nổ.