Tờ CIES Football Observatory vừa thống kê ra top 10 CLB sở hữu đội hình đắt giá nhất lịch sử bóng đá. Dẫn đầu danh sách này là Manchester City với tổng giá trị đội hình lên tới 853 triệu euro.

1. Manchester City. Tổng giá trị đội hình: 853 triệu euro.
1. Manchester City. Tổng giá trị đội hình: 853 triệu euro.


2. Paris Saint-Germain. Tổng giá trị đội hình: 850 triệu euro.
2. Paris Saint-Germain. Tổng giá trị đội hình: 850 triệu euro.


3. Manchester United. Tổng giá trị đội hình: 784 triệu euro.
3. Manchester United. Tổng giá trị đội hình: 784 triệu euro.

4. Chelsea. Tổng giá trị đội hình: 644 triệu euro.
4. Chelsea. Tổng giá trị đội hình: 644 triệu euro.

5. Barcelona. Tổng giá trị đội hình: 628 triệu euro.
5. Barcelona. Tổng giá trị đội hình: 628 triệu euro.

6. Real Madrid. Tổng giá trị đội hình: 497 triệu euro.
6. Real Madrid. Tổng giá trị đội hình: 497 triệu euro.

7. Juventus. Tổng giá trị đội hình: 470 triệu euro.
7. Juventus. Tổng giá trị đội hình: 470 triệu euro.

8. Liverpool. Tổng giá trị đội hình: 437 triệu euro.
8. Liverpool. Tổng giá trị đội hình: 437 triệu euro.

9. Arsenal. Tổng giá trị đội hình: 416 triệu euro.
9. Arsenal. Tổng giá trị đội hình: 416 triệu euro.

10. Tottenham. Tổng giá trị đội hình: 361 triệu euro.
10. Tottenham. Tổng giá trị đội hình: 361 triệu euro.