Bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi cộng với sự dũng cảm, sư tử đực đã hạ sát được con nhím mà nó tấn công.

Mở đầu video là cảnh sư tử đực đang tấn công con nhím. Tuy bị dính khá nhiều lông của con mồi vào mặt nhưng “lãnh chúa vùng đồng cỏ” vẫn kiên quyết không chịu bỏ cuộc. Kết quả là sư tử đã hạ sát được chú nhím.

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.

- Video Sư tử đực trổ tài săn nhím. Nguồn: Maasai mara Sightings.