Trang AB vừa bầu chọn ra danh sách 10 xe SUV và crossover gia đình tốt nhất năm 2017. Trong đó, Chevrolet và Toyota, mỗi hãng đều đóng góp 2 mẫu.

1. Toyota Highlander.
1. Toyota Highlander.


3. Dodge Durango.
3. Dodge Durango.

4. Chevrolet Equinox.
4. Chevrolet Equinox.

5. Lincoln MKX.
5. Lincoln MKX.

6. Honda Pilot.
6. Honda Pilot.

7. Toyota RAV4.
7. Toyota RAV4.

8. Ford Expedition.
8. Ford Expedition.

9. Buick Enclave.
9. Buick Enclave.

10. Subaru Forester.
10. Subaru Forester.