Trang The Drive vừa liệt kê ra danh sách 10 xe hơi an toàn nhất năm 2017. Những mẫu xe này đều đạt được chứng nhận 5 sao từ Cục Quản lý an toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA) và Viện Bảo hiểm & An toàn đường bộ Mỹ (IIHS)

1. Mercedes-Benz E-Class (giá khởi điểm: 52.950 USD).
1. Mercedes-Benz E-Class (giá khởi điểm: 52.950 USD).


3. Subaru Impreza (giá khởi điểm: 18.395 USD).
3. Subaru Impreza (giá khởi điểm: 18.395 USD).

4. Chevrolet Volt (giá khởi điểm: 34.095 USD).
4. Chevrolet Volt (giá khởi điểm: 34.095 USD).

5. Genesis G80 (giá khởi điểm: 41.750 USD).
5. Genesis G80 (giá khởi điểm: 41.750 USD).

6. Volvo S60 (giá khởi điểm: 33.950 USD).
6. Volvo S60 (giá khởi điểm: 33.950 USD).

7. Nissan Maxima (giá khởi điểm: 32.610 USD).
7. Nissan Maxima (giá khởi điểm: 32.610 USD).

8. Subaru Legacy (giá khởi điểm: 22.195 USD).
8. Subaru Legacy (giá khởi điểm: 22.195 USD).

9. Kia Optima (giá khởi điểm: 22.200 USD).
9. Kia Optima (giá khởi điểm: 22.200 USD).

10. Acura MDX (giá khởi điểm: 44.050 USD).
10. Acura MDX (giá khởi điểm: 44.050 USD).

* Lưu ý: Mức giá này không áp dụng tại thị trường Việt Nam.