Trang RAT vừa công bố danh sách 10 xe hơi mạnh nhất trong tầm giá dưới 40.000 USD. Dẫn đầu là chiếc Dodge Challenger Scat Pack với công suất tối đa 485 mã lực nhưng giá bán chỉ 38.995 USD.

1. Dodge Challenger Scat Pack (công suất tối đa: 485 mã lực, giá: 38.995 USD).
1. Dodge Challenger Scat Pack (công suất tối đa: 485 mã lực, giá: 38.995 USD).


2. Chevrolet Camaro SS (công suất tối đa: 455 mã lực, giá: 37.995 USD).
2. Chevrolet Camaro SS (công suất tối đa: 455 mã lực, giá: 37.995 USD).


3. Ford Mustang GT (công suất tối đa: 435 mã lực, giá: 33.195 USD).
3. Ford Mustang GT (công suất tối đa: 435 mã lực, giá: 33.195 USD).

4. Lincoln MKZ 3.0T (công suất tối đa: 400 mã lực, giá: 39.670 USD).
4. Lincoln MKZ 3.0T (công suất tối đa: 400 mã lực, giá: 39.670 USD).

5. Ford Focus RS (công suất tối đa: 350 mã lực, giá: 36.120 USD).
5. Ford Focus RS (công suất tối đa: 350 mã lực, giá: 36.120 USD).

6. Nissan 370Z (công suất tối đa: 332 mã lực, giá: 29.990 USD).
6. Nissan 370Z (công suất tối đa: 332 mã lực, giá: 29.990 USD).

7. Ford Fusion V6 Sport (công suất tối đa: 325 mã lực, giá: 33.605 USD).
7. Ford Fusion V6 Sport (công suất tối đa: 325 mã lực, giá: 33.605 USD).

8. Honda Civic Type R (công suất tối đa: 306 mã lực, giá: 33.900 USD).
8. Honda Civic Type R (công suất tối đa: 306 mã lực, giá: 33.900 USD).

=9. Subaru WRX STI (công suất tối đa: 305 mã lực, giá: 36.095 USD).
=9. Subaru WRX STI (công suất tối đa: 305 mã lực, giá: 36.095 USD).

=9. Chevrolet Impala V6 (công suất tối đa: 305 mã lực, giá: 28.595 USD).
=9. Chevrolet Impala V6 (công suất tối đa: 305 mã lực, giá: 28.595 USD).

* Lưu ý: Mức giá này không áp dụng tại thị trường Việt Nam.