Trang AB vừa bầu chọn ra danh sách 10 xe sedan đáng tin cậy nhất năm 2017. Trong đó, Toyota đóng góp 4 mẫu xe gồm Camry, Corolla, Prius và Avalon.

1. Toyota Camry 2017.
1. Toyota Camry 2017.

2. Toyota Corolla 2017.
2. Toyota Corolla 2017.

3. Chevrolet Cruze 2017.
3. Chevrolet Cruze 2017.

4. Toyota Prius 2017.
4. Toyota Prius 2017.

5. Buick Verano 2017.
5. Buick Verano 2017.

6. Chevrolet Malibu 2017.
6. Chevrolet Malibu 2017.

7. Honda Accord 2017.
7. Honda Accord 2017.

8. Lexus GS 2017.
8. Lexus GS 2017.

9. Toyota Avalon 2017.
9. Toyota Avalon 2017.

10. Buick LaCrosse 2017.
10. Buick LaCrosse 2017.