Trang AB vừa bầu chọn ra danh sách 10 xe SUV tốt nhất trong tầm giá dưới 50.000 USD. Ở vị trí đầu tiên là Jeep Wrangler 2017 với giá khởi điểm 23.995 USD.

1. Jeep Wrangler 2017 (giá khởi điểm: 23.995 USD).
1. Jeep Wrangler 2017 (giá khởi điểm: 23.995 USD).

2. Toyota 4Runner TRD Pro 2017 (giá khởi điểm: 36.085 USD).
2. Toyota 4Runner TRD Pro 2017 (giá khởi điểm: 36.085 USD).

3. Land Rover Discovery Sport 2017 (giá khởi điểm: 37.695 USD).
3. Land Rover Discovery Sport 2017 (giá khởi điểm: 37.695 USD).

4. Honda Pilot 2017 (giá khởi điểm: 33.180 USD).
4. Honda Pilot 2017 (giá khởi điểm: 33.180 USD).

5. Nissan Armada 2017 (giá khởi điểm: 47.800 USD).
5. Nissan Armada 2017 (giá khởi điểm: 47.800 USD).

6. Jeep Grand Cherokee 2017 (giá khởi điểm: 30.395 USD).
6. Jeep Grand Cherokee 2017 (giá khởi điểm: 30.395 USD).

7. Nissan Pathfinder 2017 (giá khởi điểm: 30.290 USD).
7. Nissan Pathfinder 2017 (giá khởi điểm: 30.290 USD).

8. Ford Expedition 2017 (giá khởi điểm: 47.125 USD).
8. Ford Expedition 2017 (giá khởi điểm: 47.125 USD).

9. Dodge Durango 2017 (giá khởi điểm: 29.995 USD).
9. Dodge Durango 2017 (giá khởi điểm: 29.995 USD).

10. Chevrolet Tahoe 2017 (giá khởi điểm: 48.510 USD).
10. Chevrolet Tahoe 2017 (giá khởi điểm: 48.510 USD).