Tờ Independent vừa bầu chọn ra danh sách 10 xe hybrid tốt nhất năm 2017. Trong đó, Audi, BMW, Toyota và Volkswagen, mỗi hãng đều góp mặt 2 mẫu xe.

1. Volkswagen Passat GTE.
1. Volkswagen Passat GTE.


3. Toyota Prius.
3. Toyota Prius.

4. BMW i3.
4. BMW i3.

5. Volkswagen Golf GTE.
5. Volkswagen Golf GTE.

6. Volvo XC90 T8.
6. Volvo XC90 T8.

7. BMW i8.
7. BMW i8.

8. Mercedes-Benz C-Class C300 Hybrid.
8. Mercedes-Benz C-Class C300 Hybrid.

9. Mitsubishi Outlander PHEV.
9. Mitsubishi Outlander PHEV.

10. Toyota Yaris Hybrid.
10. Toyota Yaris Hybrid.