Trang AB vừa bầu chọn ra danh sách 10 xe hơi lý tưởng nhất cho đường cao tốc. Trong đó có những mẫu xe phổ biến ở Việt Nam như Honda Accord, Toyota Camry, Honda Civic, Mazda 3, Hyundai Sonata.

1. Honda Accord 2017.
1. Honda Accord 2017.

2. Toyota Camry 2017.
2. Toyota Camry 2017.

3. Subaru Outback 2017.
3. Subaru Outback 2017.

4. Toyota Avalon 2017.
4. Toyota Avalon 2017.

5. Nissan Maxima 2017.
5. Nissan Maxima 2017.

6. Subaru Legacy 2017.
6. Subaru Legacy 2017.

7. Honda Civic 2017.
7. Honda C
ivic 2017.

8. Toyota Prius 2017.
8. Toyota Prius 2017.

9. Mazda 3 2017.
9. Mazda 3 2017.

10. Hyundai Sonata 2017.
10. Hyundai Sonata 2017.