Chiếc máy kẹo bông của các nhà khoa học Mỹ có khả năng xe sợi polymer thành mạch máu nhân tạo để chữa trị vết thương.

Máy kẹo bông của các nhà khoa học Mỹ có thể xe sợi polymer siêu mảnh.
Máy kẹo bông của các nhà khoa học Mỹ có thể xe sợi polymer siêu mảnh.

Hai phòng thí nghiệm tại Đại học Vanderbilt và Đại học Harvard hợp tác với Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ nghiên cứu cách xe sợi polymer siêu mảnh để tạo ra vật liệu chữa trị vết thương nhằm hỗ trợ y học và quân sự, Quartz ngày 15/8 đưa tin.

Với máy làm kẹo bông thông thường, các nhà nghiên cứu tại Đại học Vanderbilt dùng polymer thay đường để tạo ra các sợi mảnh. Chất hydrogel chữa vết thương được bơm vào hỗn hợp sợi mảnh này để tạo ra mạng lưới li ti như mao quản. Hỗn hợp này cho phép máu và dưỡng chất đi qua, giúp vết thương nhanh lành.

Trong nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Harvard, sợi polymer được ứng dụng làm áo chống đạn nhẹ hơn cho binh sĩ.