Trang AB vừa bầu chọn ra danh sách 10 xe hatchback đáng mua nhất năm 2017. Trong đó có một số mẫu xe phổ biến tại thị trường Việt Nam như Ford Fiesta, Hyundai Accent, Kia Soul, Mazda 3.

1. Chevrolet Sonic Hatchback 2017 (giá khởi điểm: 17580 USD).
1. Chevrolet Sonic Hatchback 2017 (giá khởi điểm: 17580 USD).

2. Ford Fiesta Hatchback 2017 (giá khởi điểm: 13.960 USD).
2. Ford Fiesta Hatchback 2017 (giá khởi điểm: 13.960 USD).

3. Honda Fit 2017 (giá khởi điểm: 16.090 USD).
3. Honda Fit 2017 (giá khởi điểm: 16.090 USD).

4. Hyundai Accent Hatchback 2017 (giá khởi điểm: 16.195 USD).
4. Hyundai Accent Hatchback 2017 (giá khởi điểm: 16.195 USD).

5. Kia Soul 2017 (giá khởi điểm: 16.100 USD).
5. Kia Soul 2017 (giá khởi điểm: 16.100 USD).

6. Mazda 3 Hatchback 2017 (giá khởi điểm: 19.970 USD).
6. Mazda 3 Hatchback 2017 (giá khởi điểm: 19.970 USD).

7. MINI Cooper Hardtop 2017 (giá khởi điểm: 22.600 USD).
7. MINI Cooper Hardtop 2017 (giá khởi điểm: 22.600 USD).

8. Subaru Impreza Hatchback 2017 (giá khởi điểm: 19.715 USD).
8. Subaru Impreza Hatchback 2017 (giá khởi điểm: 19.715 USD).

9. Toyota Corolla iM 2017 (giá khởi điểm: 19.645 USD).
9. Toyota Corolla iM 2017 (giá khởi điểm: 19.645 USD).

10. Volkswagen Golf 2017 (giá khởi điểm: 19.895 USD).
10. Volkswagen Golf 2017 (giá khởi điểm: 19.895 USD).