Trang AB vừa liệt kê ra danh sách 10 xe điện tăng tốc nhanh nhất thế giới. Đáng chú ý là sự thiếu vằng của BMW i8.

1. Tesla Model S P100D 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 2,5 giây).
1. Tesla Model S P100D 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 2,5 giây).

2. Tesla Model 3 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 5,6 giây).
2. Tesla Model 3 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 5,6 giây).

3. Chevrolet Bolt 2017 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 6,3 giây).
3. Chevrolet Bolt 2017 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 6,3 giây).

4. BMW i3 2017 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 7,2 giây).
4. BMW i3 2017 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 7,2 giây).

5. Mercedes-Benz B250e 2017 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 7,9 giây).
5. Mercedes-Benz B250e 2017 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 7,9 giây).

=6. Honda Clarity Electric 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 8 giây).
=6. Honda Clarity Electric 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 8 giây).

=6. Hyundai Ioniq Electric 2017 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 8 giây).
=6. Hyundai Ioniq Electric 2017 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 8 giây).

8. Fiat 500e 2013 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 8,5 giây).
8. Fiat 500e 2013 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 8,5 giây).

9. Nissan Leaf 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 8,9 giây).
9. Nissan Leaf 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 8,9 giây).

10. Ford Focus Electric 2017 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 9,9 giây).
10. Ford Focus Electric 2017 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 9,9 giây).