Trang CH vừa công bố danh sách 10 xe hơi có tuổi đời lâu nhất trong lịch sử. Ở vị trí dẫn đầu là chiếc Cugnot Fardier, trình làng vào năm 1769.

1. Cugnot Fardier (ra đời năm 1769)
1. Cugnot Fardier (ra đời năm 1769).

2. Hancock Omnibus (1832).
2. Hancock Omnibus (1832).

3. Grenvile Steam Carriage (1875).
3. Grenvile Steam Carriage (1875).

4. La Marquise (1884).
4. La Marquise (1884).

5. Benz Patent-Motorwagen (1886 ).
5. Benz Patent-Motorwagen (1886 ).

6. Hammelvognen (1886).
6. Hammelvognen (1886).

7. 1889 Daimler-Maybach Stahlradwagen).
7. Daimler-Maybach Stahlradwagen (1889).

8. De Dion-Bouton Quadricycle (1891).
8. De Dion-Bouton Quadricycle (1891).

9. Duryea Car (1893).
9. Duryea Car (1893).

10. Balzer (1894).
10. Balzer (1894).