Các nhà nghiên cứu từ Đại học Bang North Carolina đã phát triển một mô hình tính toán có thể được sử dụng để xác định vị trí tối ưu để đặt các trạm sạc xe điện (EV), cũng như xác định cường độ điện của các trạm sạc mà không gây gánh nặng quá mức cho lưới điện địa phương.

Mô hình này có thể được sử dụng để ra quyết định xây dựng các trạm sạc xe điện ở nhiều quy mô khác nhau, từ các trạm dành cho dân địa phương đến các trạm trên đường cao tốc, Leila Hajibabai, đồng tác giả của mô hình mới tại Khoa Kỹ thuật Hệ thống và Công nghiệp, Đại học North Carolina.

Hình minh họa. Nguồn:CC0 Public Domain

Việc xác định các vị trí tốt nhất cho các cơ sở sạc là một quá trình phức tạp, vì nó phải tính đến lưu lượng đi lại và nhu cầu của người sử dụng, cũng như cơ sở hạ tầng điện khu vực. Nói cách khác, mọi người sẽ sử dụng trạm sạc ở đâu? Và lưới điện có đủ để vận hành trạm sạc không?

"Chúng tôi đã phát triển một mô hình cho phép các nhà lập kế hoạch tối ưu hóa các quyết định này, phục vụ số lượng lớn nhất mà không làm quá tải hệ thống điện", Hajibabai nói.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng hầu hết các nỗ lực trước đây đều tập trung vào việc bố trí các trạm sao cho phù hợp nhất với hệ thống điện hoặc phù hợp nhất từ ​​quan điểm giao thông.

"Rất ít nghiên cứu đã được thực hiện để giải quyết cả hai vấn đề cùng lúc," Hajibabai nói. "Và những trường hợp xem xét cả hệ thống điện và hệ thống giao thông đã không tính đến quyết định của người dùng. Họ muốn sạc xe ở đâu? Kế hoạch đi lại của họ là gì?"

"Mô hình của chúng tôi xem xét hệ thống điện, hệ thống giao thông và người sử dụng ra quyết định để tìm ra thỏa hiệp tốt nhất."

Thành phần hệ thống điện của mô hình tính đến các hạn chế của mạng phân phối điện — dòng điện, điện áp, v.v. Thành phần giao thông của mô hình bao gồm lưu lượng người, các tuyến đường mà họ đi khi di chuyển và quãng đường mà phương tiện của họ có thể đi trước khi cần sạc lại. Để tính toán việc ra quyết định của người dùng, mô hình cố gắng xác định các vị trí sẽ giảm thiểu thời gian đi lại cho họ.

Hajibabai nói: “Mọi người thường không muốn sạc xe nếu trạm sạc không tiện đường, vì vậy mô hình của chúng tôi đã tính đến điều đó."

Các nhà nghiên cứu hiện đang thảo luận với các quan chức chính quyền tiểu bang và địa phương, cũng như các cơ sở cung cấp điện, để sử dụng mô hình này nhằm cung cấp thông tin cho quá trình phát triển các trạm sạc sạc xe điện ở Bắc Carolina.

Bài báo được xuất bản truy cập mở trên tạp chí Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering.

Nguồn: https://techxplore.com/news/2022-06-sites-electric-vehicle-stations.html