Bạn thường xuyên sử dụng ứng dụng nhắn tin trên iOS mà không biết rằng nó chiếm dụng kha khá bộ nhớ trong khiến máy ngày càng chậm hơn. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn khắc phục tình trạng này.

Ứng dụng Messages trên hệ điều hành iOS chiếm dụng một khoảng dung lượng bộ nhớ trong khá lớn. Nó lưu trữ không chỉ những tin nhắn văn bản mà cả những tệp tin hình ảnh hoặc âm thanh đính kèm.

Điều này khiến cho bộ nhớ khả dụng của thiết bị ngày càng ít mà bạn không biết lý do tại sao. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn người dùng khắc phục điều này.

Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt), di chuyển đến General (Cài đặt chung) > iPhone/iPad Storage (Dung lượng iPhone).

Hướng dẫn giải phóng dung lượng bị Messages chiếm dụng trên iOS

Bước 2: Tìm kiếm ứng dung Messages (Tin nhắn). Người dùng sẽ thấy nó chiếm dụng bao nhiêu dung lượng bộ nhớ trong.

Hướng dẫn giải phóng dung lượng bị Messages chiếm dụng trên iOS

Bước 3: Thiết lập tự động xóa tin nhắn sau một khoảng thời gian nhất định bằng cách vào Settings (Cài đặt) > Messages (Tin nhắn).

Hướng dẫn giải phóng dung lượng bị Messages chiếm dụng trên iOS

Bước 4: Cuộn xuống dưới và chọn Keep Messages (Lưu tin nhắn).

Hướng dẫn giải phóng dung lượng bị Messages chiếm dụng trên iOS

Bước 5: Sau đó, chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu giữ tin nhắn.

Hướng dẫn giải phóng dung lượng bị Messages chiếm dụng trên iOS

Bước 6: Đối với tin nhắn dạng âm thanh (audio message), thiết bị của bạn sẽ tự động xóa chúng sau 2 phút kể từ khi bạn nghe chúng. Người dùng có thể thay đổi thiết lập này tại Settings (Cài đặt) > Messages (Tin nhắn) và chọn Expire (Hết hạn) bên dưới mục Audio Messages (Tin nhắn âm thanh).

Hướng dẫn giải phóng dung lượng bị Messages chiếm dụng trên iOS

Bước 7: Kế đến, chọn After 2 Minutes (Sau 2 phút) để tự động xóa tin nhắn sau 2 phút hoặc Never (Không bao giờ) để không bao giờ xóa tin nhắn, trừ khi bạn xóa chúng thủ công.

Hướng dẫn giải phóng dung lượng bị Messages chiếm dụng trên iOS