Ngoài tính năng block bạn bè trên Facebook, người dùng có thể sử dụng tính năng chặn tin nhắn trong Messenger để ngừng nhận tin nhắn từ bất kỳ người dùng nào khác. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn người dùng sử dụng tính năng này.

Nếu bạn bị một người nào đó làm phiền trên Facebook bằng tin nhắn thì bạn có thể chặn hoàn toàn người đó. Thế nhưng, mạng xã hội này còn cung cấp tính năng chặn tin nhắn làm phiền từ người khác gửi đến bạn.


Bài viết sau đây sẽ trình bày cách sử dụng tính năng này một cách rõ ràng.


1. Chặn trên Web

Bước 1: Đầu tiên, mở cuộc trò chuyện với người mà bạn muốn chặn.

1

Bước 2: Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở phía trên cùng bên phải và chọn Block Messages.

2

Bước 3: Nhấp chọn Block Messages một lần nữa và người dùng khác sẽ không thể liên lạc với bạn.

3

Bước 4: Để bỏ chặn, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng bánh răng, sau đó chọn Unblock.

2. Chặn trên ứng dụng Facebook Messenger

Bước 1: Mở cuộc trò chuyện với người mà bạn muốn chặn và nhấp vào tên họ ở trên đầu màn hình.

1

Bước 2: Nhấp chọn Block và trượt thanh Block Messages thành On.

2

Bước 3: Để bỏ chặn, bạn chỉ cần mở lại cài đặt Block và trượt thanh Block Messages thành Off.

3