Google tuyên bố đã bổ sung tính năng tự động xóa lịch sử xem và tìm kiếm trên YouTube, áp dụng cho cả trình duyệt web lẫn app điện thoại.

Ảnh: Techcrunch.
Ảnh: Techcrunch.

Trước đây, dữ liệu hoạt động của người dùng được lưu một cách tự động. Lịch sử xem YouTube giúp họ dễ dàng tìm lại những video đã xem gần đây và cải thiện các đề xuất video.

Nhưng với tính năng mới, người dùng có thể chọn giữ toàn bộ dữ liệu hoạt động cho đến khi họ thực hiện thao tác xóa thủ công, hoặc cài đặt cho hệ thống tự động xóa sau khoảng thời gian 3 tháng, 18 tháng.

Để tự động xóa lịch sử xem và tìm kiếm trên YouTube, người dùng vào phần Lịch sử > Quản lý tất cả hoạt động > Lịch sử hoạt động trên YouTube > Xóa tự động > Chọn tần suất xóa > Xác nhận.

Ngoài YouTube, Google cũng bổ sung các lựa chọn xóa lịch sử tìm kiếm và lịch sử vị trí trên Google Search, Google Maps, Play Store hay Assistant.

“Tất cả những thay đổi này nhằm đưa tới trải nghiệm người dùng tốt hơn, một phần trong đó là giúp khách hàng cảm thấy mình kiểm soát được các thông tin cá nhân”, Eric Miraglia, người đứng đầu mảng bảo mật dữ liệu của Google, cho biết.