Theo ông Pablo Acebillo, chuyên gia cao cấp về quy hoạch và hạ tầng của Văn phòng enCity Singapore, công thức này bao gồm 4 lớp quy hoạch, 4 bên hữu quan, và 4 giai đoạn phát triển.

Tại tọa đàm Kiến tạo khu đô thị thông minh và đáng sống - Mô hình cho Việt Nam diễn ra chiều ngày 13/11 tại Hà Nội, từ Tây Ban Nha, ông Pablo Acebillo, người tham gia vào quá trình quy hoạch đô thị thông minh tại Singapore và Dubai, đã chia sẻ những kinh nghiệm của thế giới và gợi ý mô hình cho Việt Nam.

Theo ông, đô thị thông minh là một hệ sinh thái mang lại môi trường sống chất lượng cao cho người dân, hỗ trợ bởi khung quy hoạch đô thị tích hợp, có sự tham gia của các bên liên quan và sử dụng nền tảng công nghệ. Hệ sinh thái này bao gồm các bên cung cấp giải pháp, bên thụ hưởng và hệ thống hạ tầng thông minh có khả năng đưa ra các quyết định trong thời gian thực cho tất cả các bên một cách nhanh chóng, hiệu quả, bền vững và kinh tế. Ông Pablo Acebillocho rằng, yếu tố khiến khu đô thị thông minh khác khu đô thị thông thường là hạ tầng số, hay bộ não của khu đô thị thông minh với 6 lớp chức năng: lớp hạ tầng kỹ thuật; lớp cảm biến; lớp kết nối; lớp phân tích dữ liệu; lớp tự động và lớp tương tác. Đơn cử như khi có đám cháy nhỏ, lớp cảm biến sẽ phát hiện ra đám cháy ở đâu, truyền thông tin đến trung tâm xử lý dữ liệu, đưa ra các giải pháp tương thích,… và hệ thống sẽ tương tác để cư dân báo cáo họ ở đâu, có an toàn không và cần hỗ trợ gì.

n
Toàn cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: BTC

Dựa trên kinh nghiệm của mình, ông Pablo Acebillo đã đưa ra công thức phát triển khu đô thị thông minh của enCity là 4x4x4, cụ thể đó là:

- 4 lớp quy hoạch: Quy hoạch hạ tầng dịch vụ, hạ tầng số, hạ tầng kỹ thuật, nền tảng tự nhiên.

- 4 bên hữu quan (hay mối tương tác quan trọng giúp xây dựng khu đô thị thông minh): Chính quyền, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng.

- 4 giai đoạn phát triển: Khu đô thị đang ở giai đoạn phát triển ban đầu; Khu đô thị đã phát triển xây dựng và có nhu cầu ứng dụng thông minh; Khu đô thị đã phát triển và muốn tìm giải pháp để vận hành thông minh hiệu quả hơn; Khu đô thị đã phát triển và muốn tăng tính cạnh trên thị trường, muốn đổi mới để gia tăng giá trị. Mỗi giai đoạn có những ưu tiên phát triển khác nhau và có giải pháp khác nhau để khiến đô thị thông minh hơn.