TS Hoàng Minh Nam và cộng sự ở Trường Đại học Bách khoa TPHCM đã nghiên cứu và tổng hợp thành công vật liệu nanocomposite trên cơ sở graphene oxit ứng dụng làm vật liệu kháng khuẩn.

Các vật liệu trên cơ sở graphene được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như làm vật liệu kháng khuẩn, cảm biến, tấm năng lượng mặt trời,… Trong đó, vật liệu graphene oxit (GO) nếu kết hợp với các hạt nano kim loại sẽ tạo ra vật liệu nanocomposite (Ag/GO), có khả năng kháng khuẩn cao. Trong các nano kim loại, bạc có tính kháng khuẩn tốt và không gây độc cho con người ở nồng độ thấp. Vì vậy, nhóm tác giả đã thực hiện nghiên cứu tổng hợp Ag/GO (kết hợp của nano bạc AgNPs và GO), ứng dụng trong chế tạo băng dán kháng khuẩn.
Vật liệu Ag/GO
Vật liệu Ag/GO được tổng hợp từ các chất khử khác nhau. Ảnh: NVCC

Theo đó, nhóm đã tổng hợp vật liệu Ag/GO từ GO và AgNO3/NH3 bằng phương pháp khử hóa học. Vật liệu Ag/GO có khả năng phân tán tốt trong nước, các hạt AgNPs phân bố đồng đều trên các tấm GO với kích thước từ 10 – 20nm. Đồng thời, chế tạo vải tẩm Ag/GO bằng phương pháp phủ nhúng.

Băng
Băng dán Ag/GO Ảnh: NVCC

Thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của Ag/GO và vải Ag/GO cho thấy, chúng đều có khả năng diệt 99,98% các loại vi khuẩn như S.aureus, S.enterica, S.aeruginosa. Vải kháng khuẩn Ag/GO được thử nghiệm làm băng dán vết thương trên chuột. Kết quả, thời gian làm lành vết thương được rút ngắn từ 14 ngày xuống còn 9 – 10 ngày so với băng dán thông thường.

Theo TS Nam, các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm nói trên cho thấy, vật liệu Ag/GO, vải Ag/GO có thể ứng dụng để sản xuất các loại băng kháng khuẩn trong y tế.