Trang GCBC vừa công bố danh sách 10 ôtô hút khách nhất tại Mỹ tháng 9/2017. Trong đó, Toyota và Honda, mỗi hãng đều góp mặt 3 mẫu xe.

1. Ford F-Series (doanh số: 82.302 chiếc).
1. Ford F-Series (doanh số: 82.302 chiếc).

2. Chevrolet Silverado (doanh số: 55.236 chiếc).
2. Chevrolet Silverado (doanh số: 55.236 chiếc).

3. Ram Pickup (doanh số: 47.142 chiếc).
3. Ram Pickup (doanh số: 47.142 chiếc).

4. Toyota RAV4 (doanh số: 42.395 chiếc).
4. Toyota RAV4 (doanh số: 42.395 chiếc).

5. Nissan Rogue (doanh số: 38.969 chiếc).
5. Nissan Rogue (doanh số: 38.969 chiếc).

6. Honda Civic (doanh số: 35.452 chiếc).
6. Honda Civic (doanh số: 35.452 chiếc).

7. Toyota Camry (doanh số: 34.732 chiếc).
7. Toyota Camry (doanh số: 34.732 chiếc).

8. Toyota Corolla (doanh số: 32.769 chiếc).
8. Toyota Corolla (doanh số: 32.769 chiếc).

9. Honda CR-V (doanh số: 30.956 chiếc).
9. Honda CR-V (doanh số: 30.956 chiếc).

10. Honda Accord (doanh số: 29.789 chiếc).
10. Honda Accord (doanh số: 29.789 chiếc).