Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tham gia vào Industry 4.0 là cơ hội để phát triển, nhưng cũng là một thách thức lớn đối với Việt Nam.

Thế giới đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp: Cách mạng cơ khí với động cơ hơi nước năm 1784, cách mạng sử dụng điện năng để sản xuất quy mô lớn năm 1870 và cách mạng tự động hóa sản xuất nhờ công nghệ thông tin và điện tử năm 1969.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0) với vai trò quan trọng của công nghệ vật lý, sinh học, kỹ thuật số... sẽ là thời của vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT) và sự giao thoa thực - ảo. Nó được dự báo sẽ thay đổi cơ bản cách chúng ta sống, làm việc và tương tác. Những công nghệ mang tính đột phá đang xóa đi ranh giới truyền thống của không gian vật lý, sinh học. Các nền kinh tế sẽ chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào lao động giá rẻ, đất đai, tài nguyên sang mô hình tăng trưởng dựa vào công nghệ.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia kinh tế cho rằng, tham gia vào Industry 4.0 là cơ hội để phát triển, nhưng cũng là một thách thức lớn đối với Việt Nam.


Để có thể theo kịp và làm chủ, phát triển trong thời kỳ mới, gần như con đường duy nhất là thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo KH&CN trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, trong đó có việc đầu tư nâng cao năng lực tiếp thu và làm chủ công nghệ, nhất là các công nghệ mới theo xu hướng của cuộc cách mạng số.

Thúc đẩy khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp là con đường nhanh nhất để phát triển lực lượng doanh nghiệp phù hợp, đủ mạnh để làm chủ “cuộc chơi”.

Thời gian qua ở Việt Nam, khởi nghiệp được nhiều người định nghĩa là khởi sự kinh doanh. Khởi nghiệp nên được hiểu là cách bắt đầu bằng một công việc tạo ra những giá trị mới. Về vấn để khởi nghiệp trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Nguyễn Mạnh Hùng từng nhấn mạnh tính trách nhiệm đối với đồng vốn để thành công.

Theo đó, thông thường doanh nghiệp có thị trường, nhìn thấy cơ hội thường đổ cả tỷ đồng để đầu tư; nhưng với một người bình thường, việc khởi nghiệp có khi chỉ cần 20 triệu đồng.

Cách mạng số hay cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại cơ hội cho rất nhiều người, nhất là những bạn trẻ đam mê sáng tạo, muốn khởi nghiệp bằng chính bàn tay và khối óc của mình; nhưng đó cũng là yêu cầu vượt qua chính mình, vượt qua tâm lý tư duy phát triển tự hài lòng của người tiểu nông Việt Nam, dám chấp nhận mạo hiểm để khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo! “Cơn bão IoT” hay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chờ một ai cả!