Theo số liệu do Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng nay, 28/6, GDP 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, xuất khẩu tạo dấu ấn quan trọng, niềm tin người tiêu dùng đạt mức kỷ lục, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.

Tổng cục Thống kê cũng nhận định, năng lực sản xuất của nền kinh tế mở rộng, tạo đà cho kinh tế nước ta phát triển trong những tháng tiếp theo.

Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm dần, thu nhập của người lao động có xu hướng tăng, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

Dưới đây là những số liệu công bố chính thức:

Số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2019 (Nguồn: TCTK)
Số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2019 (Nguồn: Tổng cục Thống kê)