Cùng khám phá bốn từ khóa được cho là sẽ chi phối ngành công nghiệp ô tô trị giá 6,7 nghìn tỷ USD vào năm 2030, tăng 28% so với hiện tại.

.
.