Một trong các sự kiện đó là lần đầu ĐH Quốc gia Hà Nội triển khai đào tạo lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo tại Khoa Các khoa học liên ngành. Hoạt động này là mảnh ghép còn thiếu trong mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực mà ĐH Quốc gia Hà Nội hướng đến trong suốt 30 năm phát triển.

Năm 2023 đánh dấu 30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐH Quốc gia Hà Nội (1993-2023) và 117 năm truyền thống (1906-2023). Sau 30 năm phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, ĐH Quốc gia Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Nhân một năm quan trọng, Cổng Thông tin điện tử ĐH Quốc giamới đây đã điểm lại những sự kiện và thành tựu tiêu biểu trong năm 2023 của trường:

Nguồn: VNU Media
Nguồn: VNU Media