Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, kinh tế vĩ mô của nước ta năm nay ở mức ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước. Tính từ năm 2011, mức tăng này chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng của các năm 2020 và 2021 - thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, Tổng cục Thống kế đánh giá kết quả này vẫn là một điểm sáng khi kinh tế năm 2023 của nước ta vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 3,41%; quý II tăng 4,25%; quý III tăng 5,47%; quý IV tăng 6,72%).

Các tín hiệu tích cực khác của nền kinh tế còn thể hiện ở việc kim ngạch xuất khẩu một số nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá do ứng dụng mô hình công nghệ cao đã mang lại hiệu quả kinh tế. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2023 ước tính xuất siêu 28 tỷ USD - so với 12,1 tỷ USD của năm 2022.

Đáng chú ý, hoạt động thương mại dịch vụ năm 2023 được Tổng cục Thống kê đánh giá là sôi động và duy trì mức tăng cao so với năm trước. Tính chung năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6% so với năm trước, vận chuyển hành khách tăng 12,3% và luân chuyển tăng 24,2%; vận chuyển hàng hóa tăng 15,4% và luân chuyển tăng 10,8%.

Nhận định về tăng trưởng kinh tế năm 2024, Tổng cục Thống kê cho rằng, tác động từ sự suy giảm của nền kinh tế thế giới dồn nén từ thời đại dịch tới nay nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục tác động đến nền kinh tế Việt Nam, ít nhất trong nửa đầu năm 2024. Tuy vậy, kinh tế nước ta sẽ vẫn có cơ hội phục hồi tích cực hơn nếu các chính sách hỗ trợ được ban hành trong năm 2023 có tác động rõ nét hơn vào nền kinh tế; các động lực về đầu tư (bao gồm cả đầu tư tư nhân, FDI, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước), tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ;...

Dưới đây là các số liệu chính thức:

Nguồn: Tổng cục Thống kê