Danh sách các công bố tiêu biểu do chính các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm KH&CN bình chọn.

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam gần đây đã tổ chức vinh danh các công trình công bố xuất sắc trong năm cho các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau do chính các nhà khoa học tại Viện Hàn lâm thực hiện.

Trong lần thứ hai hoạt động này được tổ chức, Viện Hàn lâm đã lựa chọn 9 công trình công bố xuất sắc theo các lĩnh vực Toán học - Công nghệ thông tin, Cơ học - Vật lý - Công nghệ vũ trụ, Hóa học, Công nghệ sinh học, Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Khoa học vật liệu, Khoa học Trái đất, Khoa học Biển, Môi trường - Năng lượng.

Theo thông tin được đăng tải trên trang chủ của Viện, 9 công trình công bố xuất sắc đã được công bố tại Hội nghị tổng kết Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam ngày 22/12 gồm:

1. Toán học - Công nghệ thông tin

Công trình "Finite torsors on projective schemes defined over a discrete valuation ring" của NCVCC.GS.TSKH. Phùng Hồ Hải (Viện Toán học) và cộng sự

h
Ảnh: VAST

2. Cơ học - Vật lý - Công nghệ vũ trụ

Công trình "Perturbative approach to f(R)-gravitation in FLRW cosmology" của PGS Nguyễn Anh Kỳ và các công sự thuộc nhóm Vật lý năng lượng cao và Vũ trụ học, Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý

h
Ảnh: VAST

3. Hóa học

Công trình "Undescribed 2,9-deoxyflavonoids and flavonol-diamide [3+2] adduct from the leaves of Aglaia odorata Lour. inhibit nitric oxide production" của PGS. TS. Phan Văn Kiệm (Viện Hóa sinh biển) và các cộng sự

h
Ảnh: VAST
4. Công nghệ sinh học

Công trình "Enhanced Podophyllotoxin Production of Endophyte Fusarium proliferatum TQN5T by Host Extract and Phenylalanine" của TS. Nguyễn Thu Giang (Viện Công nghệ Sinh học) và các cộng sự

h
Ảnh: VAST

5. Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Công trình "Morphologic, morphometric, and molecular characterization of Vietnamese populations of Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949" của TS. Trịnh Quang Pháp và các cộng sự thuộc Nhóm Tuyến trùng học, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

j
Ảnh: VAST

6. Khoa học vật liệu


j
Ảnh: VAST

7. Khoa học Trái đất

Công trình "The distinct impacts of the two types of ENSO on rainfall variability over Southeast Asia" của PGS.TS. Ngô Đức Thành (Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH) và cộng sự

j
Ảnh: VAST
8. Khoa học biển

Công trình "Occurrence, biomagnification, and risk assessment of parabens and their metabolites in marine fish: The case study of Vietnam" của TS. Đào Hải Yến (Viện Hoá học) và các cộng sự

o
Ảnh: VAST

9. Môi trường - Năng lượng

Công trình "Microplastics in sediments from urban and suburban rivers: Influence of sediment properties" của PGS. TS. Dương Thị Thuỷ (Viện Công nghệ môi trường)

g
Ảnh: VAST