Sở KH&CN TPHCM mời các đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo dịch bệnh và bệnh tật TPHCM (Phân hệ quản lý bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học)”.

Nhiệm vụ sẽ phải xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học, thí điểm xây dựng kho dữ liệu bệnh học đường đến từng học sinh ở các cấp học mầm non đến trung học.

v
Học sinh TPHCM sát khuẩn tay trước khi vào lớp học Ảnh; Internet

Đồng thời, xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học, gồm các nhóm có chức năng quản trị hệ thống; quản lý thông tin y tế trường học; quản lý bệnh truyền nhiễm; quản lý ca bệnh trong cơ sở giáo dục theo các cấp học từ mầm non; quản lý vùng dịch (tương tác với cơ sở giáo dục); liên thông, liên kết thông minh với hệ thống y tế dự phòng khi có dịch; thống kê, báo cáo theo quy định; hỗ trợ truyền thông đến các cơ sở giáo dục theo khu vực địa lý theo ưu tiên các loại dịch/bệnh; hỗ trợ ra quyết định điều hành cho các cơ quan y tế; chuyển đổi số cung cấp, hỗ trợ giải pháp, đề xuất, kinh nghiệm để cơ sở giáo dục lựa chọn xử lý phù hợp.

Tổ chức đăng ký thực hiện phải có năng lực nghiên cứu và kinh nghiệm trong việc triển khai các hệ thống ứng dụng GIS phục vụ cho lĩnh vực y tế.