Sở KH&CN TPHCM đang tìm kiếm các đơn vị đăng ký thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang, phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ năm 2023.

Các đơn vị đăng ký tham gia cần có năng lực kinh nghiệm phù hợp và đầy đủ giấy đăng ký hoạt động, thiết bị.

Ngoài ra, các đơn vị phải đủ nhân sự có chuyên môn đã được đào tạo hành nghề dịch vụ, hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về kiểm định thiết bị, kiểm xạ; và thiết bị, phương tiện đo đạc để thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang.

v
Các phòng X quang phải được thẩm định trước khi cấp giấy phép hoạt động. Ảnh: Internet

Đơn vị được chọn sẽ tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở 85 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Đồng thời tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; đo đạc suất liều bức xạ thực tế tại các vị trí kỹ thuật viên và xung quanh phòng X-quang; đánh giá an toàn bức xạ và đưa ra nhận xét kết luận (Kiểm xạ phòng chụp X-quang y tế).