Sở KH&CN TPHCM hỗ trợ từ 30 – 100% kinh phí cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ năm 2023 của TPHCM.

Các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN định hướng theo chiến lược, kế hoạch đã được UBND TPHCM phê duyệt, như: Phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ; Các giải pháp thay thế nhiên liệu sạch cho các phương tiện giao thông; Nghiên cứu vật liệu mới thay thế cát san lấp; Nghiên cứu, ứng dụng khoa học tiên tiến trong bảo quản gen, nhân giống thủy sản; Hình thành hệ sinh thái ứng dụng GIS (thông tin địa lý), viễn thám phục vụ quản lý và phát triển đô thị bền vững;….

Ngoài ra, Sở KH&CN TPHCM cũng mời các tổ chức, đơn vị tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ ở các lĩnh vực Đô thị thông minh và chuyển đổi số; Công nghiệp; Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe; Y học cộng đồng; Y tế thông minh; Công nghiệp Dược; Nông nghiệp công nghệ cao; Quản lý và phát triển đô thị.

Đối tượng đăng ký tham gia thực hiện các nhiệm vụ là tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu KH&CN. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

v
Các nghiên cứu có thể được hỗ trợ đến 100% kinh phí thực hiện. Ảnh: Internet

Yêu cầu sản phẩm của nhiệm vụ đạt được phải phục vụ cho khu vực công, người dân, doanh nghiệp, chương trình sản phẩm chủ lực của Thành phố. Đồng thời, phải có tính đột phá so với sản phẩm cùng loại hiện có trên thị trường hoặc sản phẩm có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Các nhiệm vụ góp phần phục vụ các chương trình phát triển KT - XH của Thành phố; phục vụ trực tiếp cho doanh nghiệp ứng dụng tạo ra sản phẩm mới hoặc nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa 30% tổng kinh phí thực hiện.

Đối với những nhiệm vụ góp phần phục vụ các chương trình phát triển KT - XH của Thành phố và đáp ứng một trong các tiêu chí như có sản phẩm phục vụ chương trình sản phẩm chủ lực của Thành phố, hợp tác quốc tế để thực hiện nhiệm vụ, do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện sẽ được hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí.

Riêng các nhiệm vụ có sản phẩm cụ thể theo đặt hàng của Sở KH&CN, đạt điểm đánh giá từ 80/100 trở lên được cấp tối đa đến 100% tổng kinh phí thực hiện.