Sở KH&CN TPHCM vừa thông báo mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ về nâng cao năng lực của cán bộ, công chức về hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công.

Theo đó, đơn vị thực hiện xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và tổ chức 3 khóa tập huấn về kỹ năng triển khai hoạt động ĐMST trong khu vực công cho cán bộ, công chức UBND các quận/huyện, phường/xã. Học viên sau khi hoàn thành khóa tập huấn phải nắm được kiến thức chung về hoạt động ĐMST; có khả năng nhận biết, phát hiện được các vấn đề cần giải quyết thông qua hoạt động ĐMST trong công việc phụ trách.

t
TPHCM tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ quận/huyện, phường/xã về ĐMST. Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, học viên phải lựa chọn được các vấn đề trong phạm vi phụ trách và đề xuất được sáng kiến, mô hình, giải pháp phù hợp. Học viên cũng phải nhận diện được các nguồn lực cần thiết, tinh thần phối hợp, sẵn sàng để triển khai, áp dụng các sáng kiến, mô hình, giải pháp.

Các trường, viện, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp,… có chức năng phù hợp và đủ năng lực có thể đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Sở KH&CN TPHCM thành lập Hội đồng tư vấn để tuyển chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng tư vấn, Sở sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức có hồ sơ đạt yêu cầu.