Sở KH&CN TPHCM vừa thông báo mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình Living Lab (Phòng thí nghiệm đô thị), tích hợp công nghệ vào đời sống thường nhật phù hợp với điều kiện hiện có tại Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, Khu đô thị Trường Thọ - TP Thủ Đức.

Nghiên cứu, đề xuất mô hình living lab gồm các nội dung: Khảo sát hiện trạng về hạ tầng và tình hình kinh tế - xã hội tại Khu đô thị Trường Thọ; Nghiên cứu, khảo sát các mô hình living lab hiện có trên thế giới hoặc các nước có điều kiện gần với Việt Nam (ít nhất 3 mô hình) khả thi áp dụng tại Khu đô thị Trường Thọ; Đề xuất mô hình living lab phù hợp và lĩnh vực ưu tiên đầu tư tại đây dựa trên kết quả nghiên cứu đánh giá thực tiễn của Khu đô thị Trường Thọ; Đề xuất Kế hoạch triển khai và lộ trình xây dựng theo giai đoạn cụ thể (nội dung thực hiện, tài chính, nguồn lực xây dựng living lab); Các nội dung, hạng mục khác có liên quan phát sinh trong thực tế.

Khu đô thị Trường Thọ, TP Thủ Đức
Khu đô thị Trường Thọ, TP Thủ Đức Ảnh: Zing.vn

Các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN hoặc trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu KH&CN đều có thể đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp tổ chức không thuộc đối tượng trên có thể liên kết với các đơn vị có chức năng để đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Sở KH&CN TPHCM sẽ thành lập Hội đồng tư vấn KH&CN để xét chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng tư vấn, Sở KH&CN TPHCM sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức.

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về:

Bộ phận một cửa - Sở KH&CN TPHCM
Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15/6/2021.